Studperiodo en Greziljono, aŭtune (27a oktobro – 4a novembro) 2017

Sukcese okazis nova studperiodo en Kulturdomo Greziljono proksime al Angers en Francio ĉi tiun aŭtunon. En bela, antikva kastelo, ĉirkaŭata de mirinda naturo, partoprenis ĉirkaŭ kvindek personoj por lerni, ludi, kanti kaj amikumi kune. Ni bonŝancis kun iom malvarma sed sunbrila vetero, kaj manĝis bonege dum ok tagoj en vera Esperantujo.

Mi sekvis la kurson por progresintoj, aŭ babilantoj, gvidita de la mojosa Stano Marĉek, aŭtoro de ‘Esperanto per la rekta metodo’, tradukita jam en 45 lingvojn. Kun tre vigla stilo, li montris al nia grupo sian metodon, kaj tiel ni relernis bazajn vortojn  kaj esprimojn, kaj ni povis progresi rapide de tie. Post unu tago, ni gajnis la memfidon por babili inter ni pli bone! Li rekomendis multajn interesajn eventojn kaj staĝojn ĉirkau Eŭropo, kaj donis al ni la eblecon aperi en kelkaj esperantaj revuoj! Estis plezuro lerni de instruisto kun tiom da sperto en la movado.
Por komencantoj estis grupo gvidita de Elisabeth, kiu ankaŭ fide zorgis pri vesperaj ludoj, kaj por krei fotindajn ornamaĵojn por Haloveno. La infanoj kune eltranĉis timigajn vizaĝojn el kukurboj, kaj poste vestis sin en kostumoj de fantomoj, sorĉistinoj kaj momioj. Nokte, ĉi tiu timiga grupo malaperis en la arbaron, kaj revenis ŝarĝita de dolĉa trezoro!
Ni ankaŭ profitis de la agrablaj ĉirkaŭaĵoj, kun pluraj ekskursoj ĉirkaŭ Baugé en Anjou, al loka dolmeno, promenoj laŭ la Verda Vojo, kaj ekskurso per kajako. La suno brilis, tamen ĉiuj malsekiĝis! Malgraŭ tio ni ĝuis la ŝanĝantan sezonon sur la bela rivero Luaro (Loire).
Plie, okazis la Korusa Renkonto Interkant’, ĥora kantado de esperantaj kantoj, gvidita de Zdravka Bojĉeva el Luksemburgo. Ili kantis interesan repertuaron, ĉefe el tradiciaj kantoj tradukitaj en Esperanton. Post multe da praktiko, ili pretis por kanti en koncerto en loka teatro, en Baugé, apud, kaj poste kun, tri aliaj korusoj. Ili tre bone kantis kaj ‘inter’kantis!
 
Koran dankon al Ĵannick kaj Bert pro iliaj ĉiamaj verdaj koroj. Estas multe da laboro zorgi pri granda kastelo, kaj estas belega loko por iu ajn kultura staĝo, do mi tre rekomendus ke vi venu al Esperanta studperiodo tie.  Eĉ oni povas lui la kastelon por sia propra kultura evento! Mi tre ĝuis la staĝon, kaj deziras ke la Kulturdomo forte daŭrigu longtempe!

Leave a Comment