Armor-Espéranto cherche un nouveau volontaire !

Zsófia,  jeune hongroise en service civique,  a achevé sa mission en novembre 2015 et nous cherchons un nouveau volontaire.

Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé, envoyez-lui l’annonce suivante en Espéranto:

Dinan

Propono de Civita Servo en la departamento « Côtes d’Armor » en Bretonio, Francio

La asocio « Armor-Esperanto » serĉas junan esperantiston por plenumi Civitan Servon kies celo estas :

– interesigi, ĉefe la junulojn, pri uzado de E-o kiel komunikilo internaciskale
– helpi kunorganizi la 20ajn internaciajn renkontiĝojn en Pluezek.

Misioj proponitaj:

– partopreni en instruado de E-o al novaj publikoj : infanoj kaj junuloj en lernejoj kaj junlaboristaj loĝejoj
– partopreni en estigo de rilatoj inter ties junuloj kaj eksterlandaj junuloj
– partopreni en la akcepto de eksterlandaj esperantistoj: preparado de ties prelegoj kaj restado en la departemento
– partopreni en la organizado de eventoj faciligante la interŝanĝojn inter lokaj kaj fremdaj esperantistoj
– helpi la organizantojn prepari la ĉefan eventon de la jaro, la renkontiĝon en Pluezek 2016
– partopreni en la kreado kaj plibonigo de instruiloj
– partopreni en la komunikado de la asocio departementoskale: rilatoj kun la lokaj gazetoj kaj radioj, kreado/plibonigo de flugfolioj, broŝuretoj, ekspoziciopaneloj kaj plibonigo de la retejo de la asocio.

La fina elekto de la misioj estos difinita kun la junulo, laŭ ties deziroj, kapabloj kaj persona profesio-projekto.

Por plenumi la taskon, la junulon helpos la asocion per aliĝo al:
– esperantaj kursoj kaj studperiodo
– kursoj por plibonigi la kapablon paroli france (la tempo de la francaj lecionoj kalkuliĝas kiel labortempo)

Kondiĉoj:

– aĝo: de 18 ĝis 25 jaroj (26 jaroj minus 1 tago)
– agadi por la asocio po 24 horoj semajne
– havi la naciecon de unu el la landoj de la Eŭropa Ekonomia Areo (pro la franca leĝo)
– paroli esperante minimume je la nivelo B2 laŭ la KER

La junulo ricevos ĉiumonate :
– stipendion de la franca ŝtato
– monhelpon de la asocio

La franca ŝtato zorgas pri la sansekureco.

Daŭro: 8 monatoj

Dato de la komenco: 1a de februaro (la dato estas modifebla laŭ interkonsento)

La volontulo laboros en la oficejo de la asocio en Saint-Brieuc, kaj foje en aliaj urboj en la departamento.

Kontakto: Armor-Esperanto, Jerome Care (prezidanto)
retadreso: armor.esperanto[ĉe]yahoo.fr

Se vi interesiĝas, sendu vian kandidatiĝon (kun vivresumo, kaj motiviga letero) ĝis la 5a de januaro al la adreso: armor.esperanto[ĉe]yahoo.fr

11 commentaires

 • Bonega, alloga propono, bedaurinde, ne por ni….

 • zsofia dit :

  bedaŭrinde 🙁 sed ne ni starigis la regulojn, sed la franca ŝtato

 • Douglas Mosier dit :

  I would much rather work for Breton than Esperanto in Brittany.

 • zsofia dit :

  Dear Douglas, There are a lot of possibilities to work for Breton as well. You can work for the two language in the same time, as the voluntary work is just 24 hours a week. If you are not interested, then I don’t see the point of your comment 🙂

 • Laŝa dit :

  Domaĝe ke oni ne akceptas homojn ekster la EEA 🙁

 • zsofia dit :

  Ankaŭ ni bedaŭras 🙁 Origine estas programo por francaj junuloj, sed la projekto de kelkaj asocioj permesas akcepti eksterlandanojn. Jam tio estas pli favora al Esperanto, eĉ se ne ĉiuj landoj estas inkluzivitaj.

 • Yannick dit :

  Hello, I’m very interested in this. I started studying Esperanto a little while ago. I’m also studying Japanese. Could we talk over email?

 • zsofia dit :

  I’ve just sent you a mail 😉

 • Ĉetan dit :

  Tre interese! Sed bedaŭrinde ĉar mi, kiel aziano, ne povas partopreni. Ajnkaze, bonvole disdonu informojn al ni ĉiuj pri la sukceso de via agado. Mi ŝatus scii, kiom personoj venis lerni Esperanton, kiun nivelon ili atingis post la fino de la kurso kaj kiel ili planas plibonigi sian scion de la lingvo Zamenhofa.

  Bonan sorton al vi!

 • zsofia dit :

  Dankon pro via komento! Vi trovas cxiun informon pri la kursoj en tiu cxi retpagxo, kaj ankau en la facebook pagxo de la asocio: https://www.facebook.com/Armor-Esperanto-855070487901134/?fref=ts

 • Vilhelmo dit :

  Mia nomo estas Guillermo Bes Salazar (esperante, Vilhelmo), kubano, mi havas 35 jarojn kaj loĝas en la urbo Santiago de Cuba, Kubo. Profesie mi estas agronomo kaj laboras en la Centro pri Sanigado de Plantoj kiel fakulo pri nematodoj (vermoj loĝantaj ene de la grundoj), ili malsanigas ĉiajn plantojn.\r\n\r\nMi esperantiĝis en februaro de 2005 kaj membras en Kuba Esperanto Asocio (KEA). Mi klopode studis Esperanton ĉiutage kiel universitata fako, ĝin mi lernis bone kaj nun mi povas paroli flue kaj libere en Esperanto. Lernante ĝin mi ankaŭ komencis korespondi kun multaj geesperantistoj tra la tuta mondo, ekz: el Brazilo, Hungario, Nederlando, Rusio, Belgio, Bulgario, Hispanio, Usono, Afriko, Francio, Germanio kaj aliaj landoj. \r\n\r\nEn 2006 mi ekinstruis ĝin en Santiago de Cuba (mia urbo). En la sama jaro marte mi ricevis la viziton de franca esperantisto kaj sia edzino kiuj vojaĝis Kubon kiel turistoj, ilin mi renkontis ĉi tie kaj gvidis tra mia urbo 3 tagojn… Maje 2006 mi ankaŭ ricevis la viziton de rusa esperantistino el Murmansk, ŝi restis en mia urbo 15 tagojn kaj plene konis ĝin, ŝi ŝategis la urbon. Decembre 2007 mi ankaŭ ricevis la viziton de 2 hungaraj fratinoj kaj marte 2010 la viziton de Japana esperantistino…\r\n\r\nEn 2008 mi estis elektita kiel prezidanto de la Provinca Filio de Esperanto en Santiago de Cuba ĝis 2011. Dum mia estraro mi organizis regionajn, lokajn kaj naciajn eventojn, ekz: Cent Jaroj de Esperanto en Kubo okazinta en mia urbo en 2008, kie oni malkovris memortabulon en la domo kie estis la 1a Kuba Esperanto Societo kies unua prezidanto estis Petro Pablo Leon Valiente del Monte. \r\n\r\nMi ankaŭ partoprenis staĝon kaj seminarion por aktivuloj en la sidejo de KEA kaj kurson por instruantoj en mia provinca filio. Mi estas instruanto de Esperanto ekde 2006, mi multe ŝatas instrui ĝin. Mia gepatra lingvo estas la Hispana kaj krom Esperanto mi ankaŭ kapablas paroli kaj skribi en la Angla, kaj iomete paroli la Francan. Mi ŝatas lerni lingvojn ĝenerale.\r\n\r\nEn 2010 mi partoprenis en la 95a Universala Kongreso okazinta en Havano, Kubo, mi estis unuafoja kongresano kaj tian kongreson mi neniam forgesos, bv legi atente apartan raporton kiun mi ankaŭ sendas…Dum la 95a UK mi faris ekzamenojn je la meza nivelo (B2-kompleksa) laŭ la Komuna Eŭropa Refereckadro (KER), mi sukcese trapasis la ekzamenojn, bv ankaŭ vidi mian atestilon.\r\n\r\nMi daŭrigis mian ĉiutagan korespondadon kun geesperantistoj kaj februare 2012 mi ricevis la viziton de Hispana esperantisto el Tenerifo (Kanariaj Insuloj), li restis en mia urbo semajnon, poste ni veturis al Santa Klara por partopreni E-renkontiĝon organizitan de Kuba Esperanto Asocio 4 tagojn. Poste li revenis Hispanion kaj ni daŭrigis nian korespondadon pere de Esperanto. Tiam iomete poste ni interkonsentis pri mia vojaĝo al Tenerifo por prelegi en ESTO (Esperanto Societo de Tenerifo), li aranĝis ĉion tie kaj sendis invitilon. Septembron la 5an de aŭgusto mi estis unuafoje en ESTO, tie mi prelegis pri Kubo (Sano kaj Edukado) ĝenerale, pri la Esperanto Movado en Kubo kaj pri la 95a UK okazinta. Mi vizitis la sidejon de ESTO trifoje kaj interŝanĝis kun ĉiuj sincere, vigle, amike, gaje, ĝoje, esperante, ktp.\r\n\r\nEn 2015 mi ankaŭ partoprenis en la 100a Universala Kongreso okazinta en Lille, Francio, tian kongreson mi nek ankaŭ forgesos, bv legi atente apartan raporton kiun mi sendas…\r\n\r\nMi estas tre aktiva kaj fiera esperantisto kiu multe ŝatas E-on kaj mi konscias pri la graveco de Esperanto por la tutmonda komunikado. Entuzismigas min renkonti kaj kontakti homojn, prelegi pri konitaĵoj kaj teknikaj aferoj profesie. Prelegi pri Esperanto, interesigi kaj varbi homojn pri kaj por Esperanto, disvastigi la lingvon ĉie, labori kaj kunlabori favore al Esperanto kaj instrui ĝin.\r\n\r\nPri komputilaĵoj (retpoŝto, interreto, dokumentoj, notoj, retprezentaĵoj) mi bone povas labori kaj lerte povas serĉi, kopii, organizi, fari kaj sendi dokumentojn, retpaĝojn, materialojn, ktp. Mi ankaŭ kapablas labori pere de Microsoft Excel kaj Microsoft PowerPoint. \r\n\r\nMi elkore kaj sincere deziras inviti la homojn lerni kaj uzi la Internacian Lingvon ĉar kiel iam diris León Tolstói:\r\n\r\n“Estas tiom malgrandaj la penoj kiujn oni devas fari por lerni Esperanton kaj tiom grandaj la avantaĝoj de tiu lernado ke, ĉiuj homoj devus lerni ĝin”…\r\n\r\nDank’al Esperanto mi havas multe da geamikoj tutmonde, dank’al Esperanto mi konetas la mondon, dank’al Esperanto mi konas la kulturojn kaj morojn de aliaj landoj, dank’al Esperanto mi estas pli klera homo, tial mi deziras volontuli ĉar mi sentas ke, mi ŝuldas al Esperanto multon kaj ĉar ĝin mi amas sincere. \r\nLingvo estas granda trezoro kaj Esperanto estas la mia.\r\nDankon Zamenhof.\r\n\r\nMia unua vojaĝo eksterlande pere de Esperanto\r\n\r\nLa 31an de julio 2012 mi petis vizon en la Hispana Konsulejo (HK) en Havano por vojaĝi Hispanion, ili ricevis ĉiajn dokumentojn kaj post unu semajno mi revenis al la HK, mia vizo ankoraŭ ne estis preta, tio estis la 8an de aŭgusto, post du tagoj mi revenis tien kaj ili petis aliajn dokumentojn pri la lokoj kaj datoj de miaj aranĝoj en Tenerifo, mi petis ĉion urĝe al mia hispana amiko rete kaj lundon la 13an de aŭgusto mi liveris tiajn dokumentojn en la HK. Lundon la 20an de aŭgusto post longa atendado, sinjorino vokis min kaj liveris mian pasporton pretan por vojaĝi Hispanion, finfine mi sukcesis vojaĝi Hispanion la 22an de aŭgusto je la 10a vespere. \r\n\r\nDum la flugo mi preskaŭ ne dormis ĉar mi fermis miajn okulojn kaj sentis ĉion flugante, fine mi ne sukcesis dormi…Mi alvenis Madridon je la 2a vespere tiea horo kaj estis kontrolita de poliscistino kiu nur demandis pri mia reveno, mi respondis kaj daŭrigis ĝis la alia pordo ĉar mia flugo al Norda Tenerifo estis je la 3a vespere, mi serĉis ion por manĝi kaj aĉetis sandviĉon, Kokakolaon kaj atendis mian flugon trankvile, feliĉe je la 5a kaj duono mi alvenis al Tenerifo, en la flughaveno atendis min mia hispana amiko (Antonio) kaj sia frato Karlos…\r\n\r\nLa 23an de aŭgusto je la 6 vespere mi jam estis ĉe Antonio trankvile, tie mi vizitis multajn lokojn, ekz: Vulkanon Teide (Heredaĵo de la Homaro), la Naturparkon Papago (tre bela kaj alloga) kaj aliajn naturajn, kulturajn kaj historiajn lokojn… Septembron la 5an mi estis unuafoje en la Esperantista Societo de Tenerifo, tie mi renkontis 5 veteranajn esperantistojn, inter ili 3 pliajn Antonioj krom mia amiko. Mi vizitis la sidejon 3-foje kaj interŝanĝis kun ili sincere, amike, esperante…\r\n\r\nĜenerale la insulo estas belega, ĝin mi ŝategis, iliaj plaĝoj estas belegaj kaj allogaj, la tenerifanoj estas tre afablaj, atentaj kaj amikemaj personoj, mi havas nenian plendon. Post 4 semajna restado tie mi revenis feliĉe Kubon la 22an de septembro, mia unua vojaĝo finiĝis sukcese…Tia vojaĝo mi nek ankaŭ neniam forgesos…Esperanto malfermis la pordon de la mondo al mi post 7 jaroj lernante kaj instruante ĝin.\r\n\r\n\r\n\r\n95a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO (17-24 julio 2010)\r\n\r\nMia unua Universala Kongreso de Esperanto\r\n\r\nTaglibro de kongresano; Kongresa numero: 898\r\n\r\n Post 20 jaroj Kubo denove estis la sidejo de Universala Kongreso (UK-o), ĉifoje de la 95-a UK-o de Esperanto. La kongresejo estis la Palaco de Kunsidaroj, hispane (Palacio de las Convenciones), ĝi troviĝas ene de la hotelo Palko. Sabate la 17-an de julio mi alvenis al la kongresejo je la 10a kaj 30 matene proksimume kaj mi estis iomete perdita tie, poste mi demandis al kongresano pri la informejo, li klarigis al mi kaj tuj mi iris tien por ricevi registriĝon kaj la kongresajn dokumentojn. Sabate la programo ne estis tre vasta, tial post la registriĝo mi promenis iomete tra la kongresejo kaj trovis la naĝejon de la hotelo, ĝin mi fotis kaj tie mi renkontis sinjorinon Edith Henricci el germanio, ni salutis nin kaj ŝi ekparolis al mi pri la instruo de Bruno Groning, ŝi apartenas al la Amikaro de Bruno Groning, tie ŝi iomete enkondukigis min en la instruo de Bruno, mi interesiĝis kaj partoprenis prelegojn. Poste ŝi prezentis al mi aliajn du germanajn geamikojn kiuj ankaŭ estas amikoj de Bruno Groning. \r\n\r\n Dimanĉe la 18-an de julio, je la 10a matene komenciĝis la Solena Inaŭguro, unue oni prezentis la Altan protektanton de la kongreso, la Lokan Kongresan Komitaton (LKK) kaj la novan UEA-Estraron, poste salutis la kongresanojn la Alta protektanto, la prezidanto de LKK, la UEA-prezidanto, la ĝenerala direktoro de UEA kaj la ceteraj estraranoj de UEA. La kongresanojn ankaŭ salutis geesperantistoj el diversaj landoj, la inaŭguro estis belega kaj je la 12a posttagmeze estis oficiale inaŭgurita la 95-a UK-o.\r\n\r\n Lunde la 19-an de julio mi partoprenis la klerigan lundon (traduk-ekzercoj), poste mi iris al la naĝejo kaj naĝis iomete. Posttagmeze mi ĉeestis la prelegon pri Kubo gvidita de sinjoro Gonzalo Collantes pri Geografio de Kubo kaj mi ankaŭ partoprenis la paroligan lecionon por mezniveluloj gvidita de sinjoro Sylvain el Nederlando, la leciono estis tre amuza kaj interesa. Marde la 20-an de julio mi promenis tra la urbo akompanata de esperantistino el Danio, ŝi profitis la promenadon por aĉeti suvenirojn por ŝia edzo kaj ceteraj familianoj, reveninte al la hotelo ŝi invitis min tagmanĝi, vespere mi marŝis kaj babilis ĉe la kongresejo. \r\n\r\n Merkrede la 21-an de julio matene mi promenis tra la strato Malekon kaj vespere mi partoprenis kunsidon pri la Amikaro de Bruno Groning ĉe sinjorino Juana Delia La O, ŝi loĝas en Havano. \r\n\r\n Ĵaŭde la 22an de julio, matene mi naĝis ĉe la naĝejo ĝis la 11a. Poste je la 12a posttgameze mi partoprenis metiejon pri la retpaĝaro Edukado.net gvidita de sinjorino Katalin Kovach, mi ankaŭ aĉetis en la libroservo T-ĉemizon, glumarkojn kaj 4 librojn dank´al la donackarto de UEA. Je la 2a kaj 30 mi ĉeestis kunsidon pri legantoj de Esperanto gvidita de la redaktoro de la revuo Esperanto Stano Marĉek, tie oni ne nur diskutis la enhavon kaj la kvaliton de la revuo sed ankaŭ oni diskutis pri elekti novan redaktoron por la revuo. \r\n\r\n Vendrede la 23an de julio, paroligajn lecionojn mi partoprenis matene ĝis la 11a kaj 30, poste mi faris ekzamenojn je la meza nivelo (B2) laŭ la Komuna Eŭropa Refereckadro (KER), mi tre bone sukcesis la ekzamenojn kaj mi ankaŭ jam ricevis mian Atestilon pri Lingva Ekzameno. \r\n\r\n Fine alvenis la lasta tago, la Solena Fermo, ĝi okazis sabate la 24-an de julio je la 10a matene, la Solena Fermo estis tiel belega kiel la Solena Inaŭguro, dum la Fermo oni legis la kongresan rezolucion kaj je la fino ĉiuj helpantoj estis gratulitaj de UEA-estraro kaj ricevis florojn kaj alian donackarton por aĉeti en la libroservo, ĉiuj kune kantis la Esperantan Himnon kaj la 95-a UK-o estis oficiale fermita je la 12a posttagmeze.\r\n\r\n\r\n Por mi la 95-a UK-o estis tre viva, amuza, interesa, aktiva, fruktodona kaj estos neforgesebla, mi esperas ke, ĝi ankaŭ estos neforgesebla por ĉiuj kubanoj kaj aliaj kongresanoj, por mi estis mia unua UK-o kaj mi opinias ke ĉiuj geesperantistoj devas revi tutmondan kongreson, ĉar tiel la lingvo de Zamenhof renaskiĝas kaj revivas ĉiujare. \r\n\r\n\r\nMia dua Universala Kongreso de Esperanto,\r\nLillo-Francio, 25a de julio-1a de aŭgusto 2015. \r\nKN: 1963\r\n\r\nMia nomo estas Guillermo Bes Salazar, kubano kaj loĝas en Santiago de Cuba. Mi estas 10 jara esperantisto kaj instruanto de Esperanto ĉi tie.\r\nUnuafoje mi havis la ŝancon partopreni Universalan Kongreson de Esperanto, ĝi okazis en Havano, Kubo, de la 17a ĝis la 24a de julio 2010, temas pri la 95a UK-o, ĝi estos neforgersebla por mi. Post 5 jaroj mi denove povis partopreni UK-on, sed ĉifoje la 100an UK-on okazinta en Lillo, Francio, de la 25a de julio ĝis la 1a de aŭgusto 2015.\r\nJarcento de Universalaj Kongresoj, preskaŭ 2700 geesperantistoj el 80 landoj. Neniu volis perdi la okazon por ĝui tian kongreson. Mi eĉ rezignis pri 10 taga vizo kaj ĉiel ankaŭ decidis vojaĝi por ne perdi la jubileon. Tie atendis min multaj geamikoj, tie mi renkontis multajn konatulojn, multaj jam deziris renkonti min denove, ankaŭ multajn mi renkontis unuafoje. \r\nPor mi estis bonega sperto interŝanĝi kun geesperantistoj el la tuta mondo kaj foje plu pruvi ke, nia belega lingvo-Esperanto vivas ĉiutage en la koro de multaj homoj amantaj ĝin.\r\nTie ne nur kunvenis Angloj kun Francoj, nek Rusoj kun Poloj, sed homoj kun homoj kiel granda Rondo familia, dank´al la bona ideo de nia kara majstro Ludoviko Lazaro Zamenhof.\r\n\r\nDankon Zamenhof!!!!\r\n\r\n\r\nAntaŭdankon pro via atento, kaj mi esperas ke, mi estos tre utila ie tra la mondo…\r\nSamideane, \r\nVilhelmo.

Leave a Comment