Oktobra studperiodo en Saint-Brieuc

Sukcesis denove studperiodo en Saint-Brieuc!

Suno brilis kaj la partoprenantoj sin amuzis dum semajnfina kurso, la 14an kaj la 15an de oktobro ĉe la domo de asocioj. Eble varmeco kuraĝigis homojn por lerni pli ol kutime!

Armor Esperanto bonvenigis 35 partoprenantojn : 12 komenc-antoj -intoj, kun la instruistoj Alain kaj Maryvonne, 8 progresantoj kun Jérôme kaj 11 babilantoj kun Elinjo, el la urbo Vannes.

Ĉiuj ĝuis diversajn ludojn, interesajn gramatikajn ekzercojn kaj novajn ideojn.

Alain kaj Maryvonne ege ĝojis pro dinamika nova grupo.

Progresantoj studis kaj kreis dialogojn, trejniĝis pri aŭda kompreno kaj lernis gramatikaĵojn per versaretoj de ĵus forpasinta Marjorie Boulton.

Dank’al Elinjo, babilantoj partoprenis « vivkadran simuladon » en tendumejo, kie bonodoris kuirpreparado, meditis stranga viro, fuŝis tendon fulmotondro, kie leterportistino kaj eĉ policisto venis… Multajn situaciojn ili rolludis.

Entute, ni ĉiuj havis ŝancon babili kun aliaj samideanoj kaj renkonti novajn amikojn, ekzemple dum tagmeza paŭzo en agrabla ĝardeno.

 

Sabaton, je la 17a, Jean-Claude prelegis pri Universala Kongreso en Seulo. Per filmeto kaj multaj fotoj, li bonege montris UK-etoson kaj siajn familiajn spertojn en tiu ĉi asia lando.

Kelkaj komencantoj partoprenis por aŭskulti muzikon de nia lingvo. Pere de fotoj, ili ĝojis kompreni partojn de la prezentado.

Sabaton vespere ni bonvenigis muzikgrupon. « La kompanoj » estis gvidita de FaMo, kun Pierre Bouvier kaj Bernard Legeay kiu malkovrigis al ni grandan instrumenton, nomata suzafono. Triope, ili bele prezentis kantojn de Brel tradukitajn en Esperanton. Ni tiam ĉeestis iun agrablan forcejon en la centro de Saint-Brieuc. Kelkaj partoprenintoj jam antaŭmendis KD-on por helpi la eldonadon en 2018, jaro de la 40a datreveno de la Brel forpaso.

 

Dimanĉe, libroservo proponis diversajn librojn, originalajn kaj tradukitajn, bildstriojn, lernolibrojn. Tio permesis al ĉeestintoj rehejmeniri kun esperantaj paĝoj, legeblaj en la venonta sumoo-legado !

Ni rigardu antaŭen al la venonta studperiodo eble en printempo…

Sophie kaj Murielle

 

 

Leave a Comment